top of page

PILA

MUZEUM PAROWOZÓW STEAM CENTRE. REWITALIZACJA ZESPOlU OBIEKTÓW KOLEJOWYCH W PILE

nagrody:

-nagroda glówna miedzynarodowego Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkól wyzszych podejmujace problematyke ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2016

-nagroda pierwszego stopnia za dyplom magisterski w kategorii rekonstrukcja i renowacja obiektu w miedzynarodowym konkursie "xxvi international exhibition-contest of the diploma projects from architectural and fine art higher education institutions" w roku 2017

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji zespołu obiektów kolejowych w Pile,

usytuowanych na wschód od stacji Piła Główna.

Głównymi elementami założenia są parowozownie: okrągła oraz wachlarzowa. Parowozownia okrągła połączona jest od wschodu z dawną czworoboczną wieżą wodną i stacją pomp parowych, Kilka metrów dalej znajduje się druga wieża wodna (na planie oktogonalnym) z 1890r.

Po zachodniej stronie założenia znajduje się budynek dawnej jadalni a obok niego budynki

magazynowe (olejów i smarów) z sąsiadującymi zasiekami węglowymi, dźwigiem do załadunku węgla, oraz przepompownią z żurawiem do napełniania wodą parowozów. Zagospodarowanie terenu zakłada przygotowanie działki pod inwestycje obiektu użyteczności publicznej jakim jest muzeum. Dojazd do kompleksu budynków przewidziany jest komunikacją kołową oraz kolejową.

Podczas pracy projektowej nad zagospodarowaniem terenu stworzono dokładny scenariusz funkcjonowania obiektu w kilku wariantach, czego rezultatem jest uzupełnienie zastanej tkanki nowo projektowaną bryłą. Podstawowym zadaniem nowego obiektu jest funkcja reprezentacyjna i informacyjna a także usprawnienie komunikacji między budynkami. Budynek nowo projektowany wpasowuje się w istniejąca tkankę budynków kolejowych tworząc harmonię z istniejącą zabudową. Kluczowym zagadnieniem projektu było stworzenie czytelnej i unikatowej drogi zwiedzania ekspozycji, w której skład wchodzą głównie pojazdy kolejowe uzupełnione elementami edukacyjnymi. Ścieżka zaczyna się od nowo projektowanego budynku, z którego systemem pochylni (z wystawą edukacyjną) zwiedzający dostają się na antresolę w parowozowni  wachlarzowej.

Tam turyści mogą podziwiać, najpierw z góry parowozy a po przejściu przez zakład

naprawczy, także z dołu. Kolejno przechodząc pod pochylniami szklanego budynku zwiedzający

mają do dyspozycji salę kinową oraz duża makietę przedstawiającą pierwotne założenie zaplecza

ruchowo-eksploatacyjnego. Dalej ścieżka prowadzi do unikatowej na skalę światową parowozowni

okrągłej, gdzie przewidziano skansen pojazdów kolejowych z różnych lat. Na koniec turyści

kierowani są do budynku dawnej wieży wodnej, gdzie przewidziano restaurację i sale warsztatowe.

Trasa zwiedzania kończy się powrotem do holu nowo projektowanego budynku.

Atrakcyjność muzeum mają urozmaicać prezentacje czynnych parowozów na zewnętrznej

obrotnicy, przejazdy historycznym taborem kolejowym po okolicy oraz pokaz obrządzania

parowozów.

rzut parteru

zagospodarowanie terenu

rzut pietra

przekrój przez parowozownie okragła

przekrój przez nowy budynek

bottom of page