1/4

mieszkanie ze zlotem

Zakres pracy:

Przygotowanie projektu koncepcyjnego aranżacji wnętrza mieszkania

Data wykonania: wrzesień 2016